Idd Bygdehus skal være et naturlig samlingssted for barn, ungdom og voksne. Huset kan brukes av lag, foreninger og private til selskap, møter, kurs og konferanser. Alle er velkomne og skal være fornøyde med lokaler, inventar og service.

Besøk vår Facebook-side

idd bygdehus

Produktoversikt Møte-/kurs-deltakere Selskap
Storsal (S) 175 100
Lillesal (L) 30 30
Peisestue (P) 60 40
S + L + P 200* 170

(*Sitteplasser kan økes ved å låne stoler utenfra)

  Antall sitteplasser
Nye stoler 86
Gamle stoler 50
Rør stoler 14
Benker 50
Sum 200

Årsmøte 28.2.2013

strek

Idd Bygdehus
Copyright © Idd Bygdehus - 2020
Sidene driftes av Idd og Enningdalen Historielag

Valid XHTML 1.0 Transitional

strek