En liten historisk vandring:

Den 21. april 1908 ble det holdt et møte på Bø kommunegård ”fordi mange hadde savnet et festivitets- og foreningslokale på Idd, spesielt for ungdommen” og det ble besluttet å bygge et forsamlingshus. En tomt på 3 mål ble kjøpt fra Idd kommune og huset ble tatt i bruk i 1909. Det ble tegnet andeler og det var en stor dugnadsinnsats særlig fra Idd Ungdomslag.

I 1919 ble Idd Landbrukslag eier og navnet ble ”Bøndernes hus”. Huset var mye brukt til møter og fester av lag tilknyttet landbruket i Idd. Kjente foredragsholdere som Bjørnstjerne Bjørnson, Fridtjof Nansen og Trygve Gran var der.

Idd Landbrukslag overdro Bøndernes hus vederlagsfritt i 1966 til Idd Bygdeungdomslag som da var et stort og aktivt lag. Det viste seg etter hvert at det ble en for stor oppgave for Idd Bygdeungdomslag å være eneeiere og i 1982 ble det enighet om at huset skulle eies i fellesskap  av Idd Bondekvinnelag (nå Idd og Enningdalen Bygdekvinnelag), Idd Bondelag og Idd Bygdeungdomslag.

Aktiviteten i Idd Bygdungdomslag har opphørt. Idd og Enningdalen Bygdekvinnelag har tatt hovedansvaret for huset de senere årene.

Navnet er forandret til Idd Bygdehus.

idd bygdehus

strek

Idd Bygdehus
Copyright © Idd Bygdehus - 2020
Sidene driftes av Idd og Enningdalen Historielag

Valid XHTML 1.0 Transitional

strek