Lokal nr IEH01014000,GPS-Koordinat 0638142/6548926. REDUTTEN PÅ SKRIVERØA. Redutt betyr et lite innlukket skanseverk. Karl XII, under sitt andre angrep på Fredriksten festning i 1718 arbeidet de svenske styrkene intenst med å få kontrollen over Iddefjorden. Innseilingen gjennom Svinesund var sperret med skanser både på svensk og norsk side. Karl XII planla en båttransport over land fra Strømstad til Pilegården, tvers over for Skriverøa. Større og mindre båter ble fraktet over fem innsjøer og lengre landstrekninger - et forferdelig slit for opp til 800 soldatene. Året før hadde Tordenskjold ledet en tilsvarende transport av norske krigsfartøy fra Røsneskilen til Knivsø, og flere fartøyer ble fraktet samme vei i 1718! Norske spioner oppdaget hva svenskene drev på med,og det be opprettet en Brandvakt på Skriverøya for å holde øye med de svenske bevegelsee. I slutten av juli 1718 ble det utkommandert 200 norske soldater til Skriverøa og 235 mann til å bemanne flåten. Soldatene bygde er firkantet jordskanse med tre kanonbatterier.Fra Fredriksten festning ble det utlevert følgende skyts: 4 stk 18 punds kanoner,2 stk 12 punds kanoner, 1 mitallmarse med ammnisjon. Fra Fredrikstad festning ble det overført: 4 stk 6 punds metallfeltkanoner. PILGÅRDEN SKANSE. De svenske styrkene gjorde sine mottrekk. Det ble bygget en skanse på Pilgården og aktiviserte kriksfartøyene som ble angrepet av den norske galleien Achillies og to sjalupper. De ble igjen møtt med svenskenes 12 punds kanoner på Pilegården Skanse. REDUTTEN. Natta mellom 9. og 10. august ble batteriene montert på Skriverøa under oppsyn av generalløytnant Sponeck, generalmajor Rømeling og festningskommandant Landsberg.For å avledet svenskenes oppmerksomhet under arbeidet ble det "demonstrert" ved Svinesund. På avtalt signalskudd fra Rørbekk Skanse ble åpnet ild fra Skiverøya. Innen kl 0800 formiddagen hadde det blitt skutt 218 stk 18 punds, 128 stk 12 punds , 125 stk 6

Upphovsman bild:IEH02813, IEH
Byline:Ulf Vidar Larsen
Notering om upphovsrätt:Idd og Enningdalen Historielag

Taggar:

Inga kommentarer

Lägg till kommentar:

No captcha handler is enabled.

*Required fieldsIdd og Enningdalen Historielag, Postboks 11, 1761 Halden
Copyright © Idd og Enningdalen Historielag - 2009-2020
Leder: Svein Norheim, | Nettredaktør: Anders Samuelsen,