Turkomiteen 2020

Av: Arnfred Antonsen, Publisert: 10.03.2021

Turkomiteen har arrangert tre vandringer i løpet av året.

30.juli: Kulturvandring «Lystgårder på Idd».

I samarbeid med Halden Turist ble det også i 2020 arrangert KulTURvandringer på sommeren. Det var lenge usikkert om det kunne la seg gjøre å gjennom føre samlinger av folk p.g.a. pandemi-trykket. Myndighetene løsnet litt opp utover forsommeren – og fram til og med juni var det lov med 50 deltakere på utearrangementer. Men det måtte vær 1-meters avstand! Innen historielagets vandring skulle avvikles ble det åpnet for utearrangementer inntil 200 personer. Da dagen opprant var det 131 personer (!) som ble listeført med navn og telefonnummer. Vi minnet om «Høies 1-meter» underveis – og det gikk bra!!

Jens Bakke var ‘primus motor’ og ledet deltakerne via lystgårdene Kommandant-Risum og Risumgården «Husmorskolen» nå Halden v.g. skole til Brekke Rishaugen, Øberg og Sofienlund (sett på avstand) til Viks Risum via Idde-chausseen og den gamle Kongeveien. Jens Bakke er kunnskapsrik og en humoristisk forteller.

30.august: Vandring i historiens fotspor på Bakke og Liholt.

53 deltakere deltok på vandringen som ble ledet av Knut Bakke. Frammøte på Bakke brygge, og alle ble notert opp på «Korona-liste» med navn og telefonnummer. Fra brygga gikk turen via rekonvalesenthjemmet og gjennom bebyggelsen på Løkka. Deretter ble turgåerne med ned til Knut Bakkes vakre hjem ved Franzebakke. Etter en orientering om stedet ble det tid til kafferast. Ferden gikk videre gjennom den nedre bebyggelsen på Bakke via utskipningshavna for stenbruddet på Brækka og videre til Liholt. På Liholt ble det særlig fokusert på Lille Liholtbrakka og Norges eldste Folkets Hus «Enigheden». Riksveien ble krysset og vi kom opp til den gamle jernbanetraseen for Liholtbana. Vi fulgte jernbanetraseen via to vendesløyfer før vi gikk den gamle bremsebana ned til Liholt igjen der det også var utskipning av sten.

27. september: Vandring: Natur og kultur i Berbys spennende landskap.

42 møtte opp på vandringen, og som med god smittevernhåndtering, ble notert med navn og telefonnummer på egne lister. Vandringen ble ledet av Arnfred Antonsen (natur), Ulf Vidar Larsen (historie) og Svein Norheim. Frammøte på P-plass før vi gikk opp alleen til tunet der det ble orientert om bygningene. Deretter gikk ferden bak tunet ned Brennevinsbakken til tomta for Truls Wiels gamle brenneri.

Vandring langs den vakre Berbyelva fram til den gamle plassen Ørebakke. Der var det tid for kafferast før ferden gikk ned forbi den gamle saga til brua over Berbyelva. Der snudde vi oppover igjen forbi Ørebakke og opp til Elvebakke der det ble orientert om Alette Goldens første Husmorskole. Neste stopp var Mølla som lå ved Ørelva. Der har Ryddegruppa i historielaget lagt ned stort arbeid i å rydde området og laget bruer over elva og sittebenk for besøkende. Informasjonsskilt om mølla er satt opp. Turen gikk så tilbake til P-plassen. På turen ble det orientert om Berbyelvas natur med laksefiske, ålefiske, fugleliv, havørn m.m. Og om ulike husmannsplassene i den umiddelbare nærhet – i alt har det var 22 husmannsplasser under Berby.


Tre siste

Slektsgranskerne i gang igjen
Etter ett langt korona-opphold møtes slektsgranskerne igjen.
Les mer (06.09.2021)

Sommer- og høstprogram
Etter en vinter og vår preget av korona drar historielaget forsiktig i gang med noen aktiviteter i sommer og til høsten. Sensommerstevnet er dessverre avlyst, men vi håper å få til et høstmarked litt senere på høsten.
Les mer (09.06.2021)

   

Bli medlem!

Medlemskap i historielaget koster kun 200 kr. pr. år. (300 kr. for par). Du støtter opp om laget og får innflytelse på dets virksomhet.

Innmeldingsskjema finner du her.

Grasrotandel

Spiller du Lotto eller andre spill fra Norsk Tipping? Har du spillerkort? Da må du huske å benytte deg av Grasrotandelen!

Les mer

Tipset!

Fotogruppa digitaliser bilder fra Idd og omegn. Vi oppfordre alle til å finne frem album og bilder, gjerne med historien bak bildet, og sende til oss på . Ta gjerne kontakt med fotogruppa, så hjelper vi med digitalisering.

Idd herred

"Intet Præstegjeld i hele Norge, og neppe i noget andet Rige, har en saadan besynderlig og hæderlig Beliggenhed som just dette, thi næsten rundt om, eller i det mindste paa dets fleeste Sider, indesluttes det af Kongeriget Sverige"
Fra topograf og kaptein E. Hoffs beskrivelse av Idd i 1792.

Facebook!

Idd og Enningdalen Historielag, Postboks 11, 1761 Halden
Copyright © Idd og Enningdalen Historielag - 2009-2021
Leder: Svein Norheim, | Nettredaktør: Anders Samuelsen,