Monolittbruddet (prosjekt)

Av: Arne Omholt; prosjektleder, Publisert: 10.03.2021

Monolittbrudd-prosjektet påtok seg å forestå etablering av et hoggeskur i Monolittbruddet.

Til dette formål ble det fra Sparebankstiftelsen DNB stillet kr 50 000,- til disposisjon. Fra Sparebank1stiftelsen i Halden og fra Berg Sparebank ble det stillet kr 75 000,- fra hver av dem til dette formål. Det gjensto også å ferdigstillelse den nederste del av veien, supplere skilt planen og rydde og utbedre en større del av arealet til parkeringsplass.

Dugnadsgjengen med noe støtte, har i løpet av høsten 2020 satt opp hoggeskuret og laget benkebord slik at det er plass til en skoleklasse under tak. I den siste «båsen» er det klart for innsetting av stenhogger utstyr, slik at den kan fremstå som arbeidsplassen for en stenhogger.

Grunneier Glen Bergstrøm har avsluttet rehabiliteringen av den nederste delen av veien. Den er nå av en slik kvalitet at funksjonshemmede kan ta seg ned i Monolittbruddet. Øverst er veien sperret med en bom som kan åpnes, og dermed kan kjøretøy ta seg ned til bruddet ved behov.

Det som da står igjen, er etablering av en orienteringstavle ved innkjøringen til parkeringsplassen og en videre rydding og opparbeidelse av ytterligere parkeringsareal. Økonomien vil avgjøre omfanget av dette arbeide som kan utføres våren 2021.

Når historielaget nå avslutter de planlagte arbeidene med Monolittbruddet, blir besøksstedet en del av Økomuseum Grenselands «portefølje» av besøksmål i grenseområdet (Strömstad, Tanum, Dals Ed og Halden kommuner). Se www.okomuseum-grenseland.org


Tre siste

Slektsgranskerne i gang igjen
Etter ett langt korona-opphold møtes slektsgranskerne igjen.
Les mer (06.09.2021)

Sommer- og høstprogram
Etter en vinter og vår preget av korona drar historielaget forsiktig i gang med noen aktiviteter i sommer og til høsten. Sensommerstevnet er dessverre avlyst, men vi håper å få til et høstmarked litt senere på høsten.
Les mer (09.06.2021)

   

Bli medlem!

Medlemskap i historielaget koster kun 200 kr. pr. år. (300 kr. for par). Du støtter opp om laget og får innflytelse på dets virksomhet.

Innmeldingsskjema finner du her.

Grasrotandel

Spiller du Lotto eller andre spill fra Norsk Tipping? Har du spillerkort? Da må du huske å benytte deg av Grasrotandelen!

Les mer

Tipset!

Fotogruppa digitaliser bilder fra Idd og omegn. Vi oppfordre alle til å finne frem album og bilder, gjerne med historien bak bildet, og sende til oss på . Ta gjerne kontakt med fotogruppa, så hjelper vi med digitalisering.

Idd herred

"Intet Præstegjeld i hele Norge, og neppe i noget andet Rige, har en saadan besynderlig og hæderlig Beliggenhed som just dette, thi næsten rundt om, eller i det mindste paa dets fleeste Sider, indesluttes det af Kongeriget Sverige"
Fra topograf og kaptein E. Hoffs beskrivelse av Idd i 1792.

Facebook!

Idd og Enningdalen Historielag, Postboks 11, 1761 Halden
Copyright © Idd og Enningdalen Historielag - 2009-2021
Leder: Svein Norheim, | Nettredaktør: Anders Samuelsen,