Gruppa for registrering av kulturminner.

Av: Ulf Vidar Larsen, komiteleder, Publisert: 10.03.2021

I 2020 har gruppa bestått av Marit Bokerød Hansen, Trond Bakke, Arnfinn og Mai Norderhaug, Ole P. Hagen, Bjørn Nakken, Thore Nielsen, Arne Omholt, John Solberg og Ulf Vidar Larsen.

Gruppa har pga. pandemien ikke hatt noen felles virksomhet i 2020. Vi er i gang med å registrere gamle boplasser i nordre del av tidligere Idd kommune. Dette vil vi fortsette med i 2021, forhåpentligvis når det blir lempeligere, og vi kan samles igjen. Det er 162 boplasser i alt som skal besøkes. Vi kaller det boplasser for vi vet ikke om det er en vanlig boplass eller husmannsplass. Dette prosjektet vil pågå i dette året og kanskje 2022 og 2023. I tillegg har vi registrert andre kulturminner som snart er borte, men hvor rester og spor finnes.

Ulf Vidar Larsen har bedt seg fritatt for dette vervet. I hans sted har styret oppnevnt Thore Nielsen f.o.m. 2021. Fra og med 2021 vil det fortløpende bli publisert resultater av det registreringsarbeidet som blir gjort med registrering av boplasser i Idd. Likeledes vil det etter hvert bli publisert fra den tidligere registreringen av husmannsplasser i Enningdalen – utført av Ruth og Sigurd Buer og publisert i i 1995 «Husmannsplasser i Enningdalen». Publiseringen skjer både på historielagets Facebook-side og på Riksantikvarens nettside www.kulturminnesok.no

PS! Høres dette interessant ut det vi holder på med eller intervjuer interessante personer, trenger vi alltid personer som kan gjøre en innsats for bygdas historie. Ta kontakt med en av medlemmene i gruppa eller Ulf Vidar Larsen, tlf. 99508381 eller e-post .


Tre siste

Slektsgranskerne i gang igjen
Etter ett langt korona-opphold møtes slektsgranskerne igjen.
Les mer (06.09.2021)

Sommer- og høstprogram
Etter en vinter og vår preget av korona drar historielaget forsiktig i gang med noen aktiviteter i sommer og til høsten. Sensommerstevnet er dessverre avlyst, men vi håper å få til et høstmarked litt senere på høsten.
Les mer (09.06.2021)

   

Bli medlem!

Medlemskap i historielaget koster kun 200 kr. pr. år. (300 kr. for par). Du støtter opp om laget og får innflytelse på dets virksomhet.

Innmeldingsskjema finner du her.

Grasrotandel

Spiller du Lotto eller andre spill fra Norsk Tipping? Har du spillerkort? Da må du huske å benytte deg av Grasrotandelen!

Les mer

Tipset!

Fotogruppa digitaliser bilder fra Idd og omegn. Vi oppfordre alle til å finne frem album og bilder, gjerne med historien bak bildet, og sende til oss på . Ta gjerne kontakt med fotogruppa, så hjelper vi med digitalisering.

Idd herred

"Intet Præstegjeld i hele Norge, og neppe i noget andet Rige, har en saadan besynderlig og hæderlig Beliggenhed som just dette, thi næsten rundt om, eller i det mindste paa dets fleeste Sider, indesluttes det af Kongeriget Sverige"
Fra topograf og kaptein E. Hoffs beskrivelse av Idd i 1792.

Facebook!

Idd og Enningdalen Historielag, Postboks 11, 1761 Halden
Copyright © Idd og Enningdalen Historielag - 2009-2021
Leder: Svein Norheim, | Nettredaktør: Anders Samuelsen,