Kronerulling for nabotomta til Annestua

Av: Styret i Idd og Enningdalen Historielag, Publisert: 25.06.2020

Årsmøte vedtok å fullføre kjøpet av nabotomta til Annestua. P.g.a. bortfall av inntekter ber vi nå medlemmer og andre støttespillere om å bli med på et spleiselag for kjøpet av tomta.

Til våre medlemmer og støttespillere

Aksjon spleiselag som bidrag til å finansiere nabotomta til Annestua

På grunn av korona-pandemien må vi for første gang avlyse årets Sensommerstevne, en av våre tre største inntektskilder.

Samtidig får vi en ekstra utgiftspost i og med kjøpet av nabotomta til Annestua som årsmøtet 2020 vedtok å fullføre. Arealet er ca. 1 mål.

Å erverve denne tomta er viktig av flere grunner:

  1. Vi sikrer dermed at kulturmiljøet på Gamle Prestebakke ikke forstyrres av for eksempel et moderne bygg nær 1700-tallsbygningen Annestua.
  2. Med denne tomta i tillegg får vi muligheten til å utvide museumsarealet og ta vare på flere kulturminner. For eksempel kan vi kanskje en gang i fremtiden gjenreise der en tømmerlåve, samle landbruksredskap og formidle kunnskap om gammeldags gårdsdrift.
  3. Spesielt under våre årlige sensommerstevner har vi mange besøkende, deriblant noen bevegelseshemmede. Fordi tomta ligger så nær tunet og stevneplassen, kan en del av arealet tjene som parkeringsplass for nettopp denne gruppen.

Kjøpsavtalen er undertegnet. Eieren av Planteskolen avhender tomta fri for heftelser til historielaget for 180 000 mot at historielaget forestår prosessen med Halden kommune og betaler avgifter og gebyrer stipulert til ca. 60 000. Til sammen blir det da ca. 240 000.

Øremerket dette tomtekjøpet har vi fra Sparebankstiftelsen Halden mottatt tilsagn om 75 000, fra Berg Sparebank 50 000. Tomta koster dermed historielaget ca. 115 000.

Statens Vegvesen har gitt oss rett til avkjørsel både sydfra og fra riksveien.

annestua
Annestua med uthus på Gamle Prestebakke. Foto: Svein Norheim

nabotomta
Nabotomta på ca. 1 mål ligger rett ved Annestua på Gamle Prestebakke. Foto: Svein Norheim 

Støtteordninger knyttet til korona-pandemien ser dessverre ikke ut til å kunne gi noen uttelling for oss. Men mange lag og foreninger har arrangert spleiselag for å bøte på bortfall av inntekter.

Vi henger oss på og inviterer til kronerulling øremerket det formålet som her er beskrevet.

Idd og Enningdalen Historielag har ca. 500 medlemmer. Selv et lite bidrag fra mange av våre medlemmer og støttespillere kan til sammen gi en uttelling. Vi er takknemlig for ethvert bidrag.

Gave kan overføres på Vippskonto 612419 eller til vår bankkonto 1030 07 24251 merket «gave nabotomt»

qr vipps
Har du registrert Vipps på telefonen din kan du gi bidrag ved å skanne koden eller taste nummer 612419. 

Med vennlig hilsen
Idd og Enningdalen Historielag, Styret


Tre siste

Kronerulling for nabotomta til Annestua
Årsmøte vedtok å fullføre kjøpet av nabotomta til Annestua. P.g.a. bortfall av inntekter ber vi nå medlemmer og andre støttespillere om å bli med på et spleiselag for kjøpet av tomta.
Les mer (25.06.2020)

   

Bli medlem!

Medlemskap i historielaget koster kun 200 kr. pr. år. (300 kr. for par). Du støtter opp om laget og får innflytelse på dets virksomhet.

Innmeldingsskjema finner du her.

Grasrotandel

Spiller du Lotto eller andre spill fra Norsk Tipping? Har du spillerkort? Da må du huske å benytte deg av Grasrotandelen!

Les mer

Tipset!

Fotogruppa digitaliser bilder fra Idd og omegn. Vi oppfordre alle til å finne frem album og bilder, gjerne med historien bak bildet, og sende til oss på . Ta gjerne kontakt med fotogruppa, så hjelper vi med digitalisering.

Idd herred

"Intet Præstegjeld i hele Norge, og neppe i noget andet Rige, har en saadan besynderlig og hæderlig Beliggenhed som just dette, thi næsten rundt om, eller i det mindste paa dets fleeste Sider, indesluttes det af Kongeriget Sverige"
Fra topograf og kaptein E. Hoffs beskrivelse av Idd i 1792.

Facebook!

Idd og Enningdalen Historielag, Postboks 11, 1761 Halden
Copyright © Idd og Enningdalen Historielag - 2009-2020
Leder: Svein Norheim, | Nettredaktør: Anders Samuelsen,