Bidrag til årsmeldingen for IEH fra Monolittprosjektet

Av: , Publisert: 17.02.2020

Monolittprosjektet ble i 2019 preget av ønsket om også å bygge et hoggeskur i tilknytning til modellen av Monolitt steinen. Det ble derfor satt i gang en prosjektering av en slik installasjon som grunnlag for byggesøknad til kommunen. Søknad ble sendt i juni og prosjektet fikk positivt svar på denne i november.

 Det har for øvrig vært en fortløpende vurdering av hvordan anlegget best kan forvaltes når det står ferdig. I samråd med IEH ble det sendt søknad til Økomuseum Grenseland om etablering av Monolittbruddet som besøksmål.

I april bygget IEHs dugnadsgjeng en landstiningsbrygge og landgang til småbåtbryggen. For øvrig har denne gruppen også fortatt opprydding i bruddet. I juli ble skiltingen av den private veien til Hov og videre ned til Monolittbruddet utbedret etter klage fra beboerne. Tilbakemeldingene etter tiltaket er udelt positive. Prosjektet deltok på vegne av IEH på feiringen av Vigelands jubileet som fant sted i Vigelandsparken i juni. Den 7. sept. ble Monolittdagen gjennomført slik den er gjennomført de foregående to år. Oppslutningen var ikke særlig stor og det bør vurderes om arrangementet heretter utgår.

I november gjennomførte grunneier Glenn Bergstrøm med bistand fra Ole Fuglevig opprustning av veien ned i bruddet fra avkjøringen og ned til bekken. Det ble et betydelig større prosjekt enn man hadde tenkt. Veien måtte kultes og bygges solid for å tåle belastningen av tungs redskap med tunge laster. Videre var dette nødvendig for å gi tilstrekkelig drenering og et dekke som ville gi den ønskede adkomst for rullestolbrukere. Kostnaden ble derfor så stor at prosjektets tilgjengelige midler gikk med og et mindre beløp utsatt for fakturering og betaling i 2020.

Av den grunn er det nødvendig å søke tidligere givere om ytterligere støtte for inntil kr 200 000. Dette for å dekke kostnadene for opprustning av den resterende veistrekning fra bekken og ned på sletten nedenfor, byggingen av hoggeskur og for noen mindre oppgaver.


Tre siste

Kulturvandringer sommeren 2020
Også denne sommeren inviterer lag og foreninger i Halden, deriblant Idd og Enningdalen Historielag, til kulTURvandringer torsdagskvelder kl. 18.00. Her blir vi kjent med lystgårder, industrihistorie, diktere, kirkesteder og mye mer. Vandringene er gratis og åpne for alle.
Les mer (08.07.2020)

Sommer- og høstprogram
Etter en vår preget av korona åpner også historielaget forsiktig opp med flere vandringer i sommer og til høsten. Sensommerstevnet og Julegildet er dessverre avlyst
Les mer (29.06.2020)

Kronerulling for nabotomta til Annestua
Årsmøte vedtok å fullføre kjøpet av nabotomta til Annestua. P.g.a. bortfall av inntekter ber vi nå medlemmer og andre støttespillere om å bli med på et spleiselag for kjøpet av tomta.
Les mer (25.06.2020)

   

Bli medlem!

Medlemskap i historielaget koster kun 200 kr. pr. år. (300 kr. for par). Du støtter opp om laget og får innflytelse på dets virksomhet.

Innmeldingsskjema finner du her.

Grasrotandel

Spiller du Lotto eller andre spill fra Norsk Tipping? Har du spillerkort? Da må du huske å benytte deg av Grasrotandelen!

Les mer

Tipset!

Fotogruppa digitaliser bilder fra Idd og omegn. Vi oppfordre alle til å finne frem album og bilder, gjerne med historien bak bildet, og sende til oss på . Ta gjerne kontakt med fotogruppa, så hjelper vi med digitalisering.

Idd herred

"Intet Præstegjeld i hele Norge, og neppe i noget andet Rige, har en saadan besynderlig og hæderlig Beliggenhed som just dette, thi næsten rundt om, eller i det mindste paa dets fleeste Sider, indesluttes det af Kongeriget Sverige"
Fra topograf og kaptein E. Hoffs beskrivelse av Idd i 1792.

Facebook!

Idd og Enningdalen Historielag, Postboks 11, 1761 Halden
Copyright © Idd og Enningdalen Historielag - 2009-2020
Leder: Svein Norheim, | Nettredaktør: Anders Samuelsen,