Årsrapport fra Ryddegjengen 2019

Av: Ulf Vidar Larsen, Publisert: 16.02.2020

Ryddegjengen har bestått av følgende personer: Sigmund Eriksen, Trygve Gjessing, Ingar Larsen, Ulf Vidar Larsen, Ib Lunde, Viggo Løvås, Tommy Svendsen, Rolf Erik Torgersen og Henning Jørgensen og Øivind Bigum.

Arbeidet har gått med liv og lyst, og gruppa føler stolthet over resultatet av årets arbeid. Gruppa har i løpet av 2019 hatt ca. 700 dugnadstimer på forskjellige oppdrag. Hovedsatsningsområdene har vært:

 1. Bygging av ny brygge på Skriverøya for Halden Kommune. Arbeidet er fullført etter planen.
 2. Rydding, merking og bygging av bruer og klopper på Karl XIIs vei og til andre kulturminner.
 3. Idd og Enningdalen Historielag har i dag ansvar for ca 10 mil med turstier i distriktet og de har blitt gjennomgått.
 4. I høst ble Olavsleden, fra Vammen (v/svenskegrensen) til Ertehytta påbegynt. Dette er i samarbeid med TTIF og Idd Sportsklubb.
 5. Nytt av året er at vi har fått innvilget kr 95.000,- til kjøp av ATV av Sparebank1 stiftelsen Halden. Den har vært til god hjelp i forbindelse med transport av utstyr og materialer.

I forbindelse med rydding av turstier har vi fått innvilget kr 60.000,- av Halden Kommune som vil bli utbetalt i 2020.

Årsplan 2020 for Ryddegruppa i Idd og Enningdalen Historielag

 1. IEH’s andel av Bergstien (Hallerød – Gjeddlund) Sette opp skilter ved kulturminnene langs stien Hallerød – Geddlund. Gjøre nødvendig vedlikehold.
 2. Karl XII s vei, Finnsvika-Fredriksten Gjennomgå Karl XIIs vei (Finnsvika – Fredriksten festning) og ellers gjøre nødvendig vedlikehold.
 3. Skriverøya. Rydde stien på Ystehedeneset. Jobbe sammen med Halden Kommune om restaurering av ”kontorbygget” og ”kompressorbygget” på Skriverøa. Ellers gjøre nødvendig vedlikehold.
 4. Ettersyn og skilting av: Tomte-Elias rettersted, Prestebakke skanse, Bronse-røys skansen Prestebakke og Monolittbruddet
 5. Monolittbruddet. Her skal vi grav frem en stensatt brønn og bygge brønnhus ellers gjøre nødvendig vedlikehold.
 6. Skilte arbeiderbrakke Holtelia, Sannerød eller gjøre nødvendig vedlikehold.
 7. Grøvaåsen. Ferdigstille stien Elgåfossen-Snarsmoen-Olavsleden-Grøvaåsen og skilte.
 8. IEH’s andel av Olavsleden (Vammen-Brækka Grustak) Bygge bruer/klopper og sette opp skilt.
 9. Gullundmyra: Lage sti inn til gammel traktor og skilte.
 10. Berby: Rydde og skilte gamle mølletomta på Berby.

Idd, 15. januar 2020
Ulf Vidar Larsen - Leder av kulturminnegruppa 


Tre siste

Slektsgranskerne i gang igjen
Etter ett langt korona-opphold møtes slektsgranskerne igjen.
Les mer (06.09.2021)

Sommer- og høstprogram
Etter en vinter og vår preget av korona drar historielaget forsiktig i gang med noen aktiviteter i sommer og til høsten. Sensommerstevnet er dessverre avlyst, men vi håper å få til et høstmarked litt senere på høsten.
Les mer (09.06.2021)

   

Bli medlem!

Medlemskap i historielaget koster kun 200 kr. pr. år. (300 kr. for par). Du støtter opp om laget og får innflytelse på dets virksomhet.

Innmeldingsskjema finner du her.

Grasrotandel

Spiller du Lotto eller andre spill fra Norsk Tipping? Har du spillerkort? Da må du huske å benytte deg av Grasrotandelen!

Les mer

Tipset!

Fotogruppa digitaliser bilder fra Idd og omegn. Vi oppfordre alle til å finne frem album og bilder, gjerne med historien bak bildet, og sende til oss på . Ta gjerne kontakt med fotogruppa, så hjelper vi med digitalisering.

Idd herred

"Intet Præstegjeld i hele Norge, og neppe i noget andet Rige, har en saadan besynderlig og hæderlig Beliggenhed som just dette, thi næsten rundt om, eller i det mindste paa dets fleeste Sider, indesluttes det af Kongeriget Sverige"
Fra topograf og kaptein E. Hoffs beskrivelse av Idd i 1792.

Facebook!

Idd og Enningdalen Historielag, Postboks 11, 1761 Halden
Copyright © Idd og Enningdalen Historielag - 2009-2021
Leder: Svein Norheim, | Nettredaktør: Anders Samuelsen,