Årsrapport 2019 for Gruppa for registrering av kulturminner

Av: Ulf Vidar Larsen, Publisert: 16.02.2020

I 2019 har gruppa bestått av Marit Bokerød Hansen, Trond Bakke, Arnfinn og Mai Norderhaug, Ole P. Hagen, Bjørn Nakken, Thore Nielsen, Arne Omholt, John Solberg og Ulf Vidar Larsen.

Gruppa har vesentlig holdt på med registrering av gamle boplasser i Idd. Vi har begynt nord i gamle Idd Kommune, ved Holene Gård. Det er 162 boplasser i alt som skal besøkes. Vi kaller det boplasser for vi vet ikke om det er vanlig boplass eller husmannsplass. Dette prosjektet vil nok pågå i dette året og kanskje 2021 og 2022. I tillegg har vi registrert kulturminner som snart er borte, men hvor rester og spor finnes.

Vi ønsker at vi skal komme i gang med registrere alle stenbruddene langs Iddefjorden. Det har vi hatt som mål i flere år, men er fortsatt like aktuelt.

PS! Høres dette interessant ut det vi holder på med eller intervjuer interessante personer, trenger vi alltid personer som kan gjøre en innsats for bygdas historie. Ta kontakt med en av medlemmene i gruppa eller Ulf Vidar Larsen, tlf. 995 08 381 eller e-post: uvlarsen @ online.no

Årsplan 2020 for Gruppa for registrering av kulturminner

  1. Arbeide videre med revidert utgave av husmannsplassene i Enningdalen. Her satser vi på en revidert utgave av boka med GPS-posisjoner og bilder, gamle og nye, av plassene og siste oppdateringene av folketellingene.
  2. Lage kart med merkede stier over kulturminner. Vi legger opp til å lage et turkart i året på en fottur. Årets turkart ”Bergstien” fra Hallerød til Gjeddlund, med svenskegravene og Olavsleden.
  3. Fortsette på prosjekt” Husmannsplasser på Idd” Her satser vi på å lage en bok over husmannsplassene med bilder og GPS- posisjoner på hver husmannsplass på Idd, i likhet med tidligere hefte om ”Husmannsplasser i Enningdalen”
  4. Påbegynne et nytt prosjekt om reg. av alle stenbruddene i Idd. Her satser vi på å få registrert med bilder og GPS alle stenhoggeriene og stenbruddene i Idd og ved Iddefjorden. 

Idd,01.01.2020
Ulf Vidar Larsen - Komiteeleder


Tre siste

Kulturvandringer sommeren 2020
Også denne sommeren inviterer lag og foreninger i Halden, deriblant Idd og Enningdalen Historielag, til kulTURvandringer torsdagskvelder kl. 18.00. Her blir vi kjent med lystgårder, industrihistorie, diktere, kirkesteder og mye mer. Vandringene er gratis og åpne for alle.
Les mer (08.07.2020)

Sommer- og høstprogram
Etter en vår preget av korona åpner også historielaget forsiktig opp med flere vandringer i sommer og til høsten. Sensommerstevnet og Julegildet er dessverre avlyst
Les mer (29.06.2020)

Kronerulling for nabotomta til Annestua
Årsmøte vedtok å fullføre kjøpet av nabotomta til Annestua. P.g.a. bortfall av inntekter ber vi nå medlemmer og andre støttespillere om å bli med på et spleiselag for kjøpet av tomta.
Les mer (25.06.2020)

   

Bli medlem!

Medlemskap i historielaget koster kun 200 kr. pr. år. (300 kr. for par). Du støtter opp om laget og får innflytelse på dets virksomhet.

Innmeldingsskjema finner du her.

Grasrotandel

Spiller du Lotto eller andre spill fra Norsk Tipping? Har du spillerkort? Da må du huske å benytte deg av Grasrotandelen!

Les mer

Tipset!

Fotogruppa digitaliser bilder fra Idd og omegn. Vi oppfordre alle til å finne frem album og bilder, gjerne med historien bak bildet, og sende til oss på . Ta gjerne kontakt med fotogruppa, så hjelper vi med digitalisering.

Idd herred

"Intet Præstegjeld i hele Norge, og neppe i noget andet Rige, har en saadan besynderlig og hæderlig Beliggenhed som just dette, thi næsten rundt om, eller i det mindste paa dets fleeste Sider, indesluttes det af Kongeriget Sverige"
Fra topograf og kaptein E. Hoffs beskrivelse av Idd i 1792.

Facebook!

Idd og Enningdalen Historielag, Postboks 11, 1761 Halden
Copyright © Idd og Enningdalen Historielag - 2009-2020
Leder: Svein Norheim, | Nettredaktør: Anders Samuelsen,