kulTURvandring med historielaget

Av: John Ljøner Andersen (Tekst og foto), Publisert: 01.08.2018

Som ledd i det årlige kulturvandringsopplegget til HALDEN TURIST, gikk turen 26. juli 2018 til Hov og Monolittbruddet.


Vandringsleden er inntegnet på kartutsnittet ovenfor utformet av Arne Omholt, leder for historielagets Monolittbruddprosjekt. Kartgrunnlag: www.norgeskart.no


Vandringen samlet rundt 50-60 deltakere. Historielagets leder Kari Omholt ønsket alle vel møtt til kulturvandringstur i flott sommervær. Hun introduserte vandringens guide, Arne Omholt som orienterte kort om kveldens vandringsled.


Turvandrerne gikk gjennom vakre Hov, et bomiljø med røtter fra steinhoggertiden. Huset i bakgrunnen er bygget på grunnmuren til den tidligere arbeiderbrakka på Hov, en bygning som brant i 1980. Steindriften vokste både på norsk og svensk side av Iddefjorden fra 1865 og fram til 1. verdenskrig. Rundt 3000 var på det meste knyttet til stein-virksomheten fordelt på norsk og svensk side. I 1920-30-årene opplevde industrien kriser og virksomheter ble etter hvert lagt ned.
 


På en avstikker tok Arne Omholt oss fram til plassen omtalt som «steiner» på kartskissen. Her finner vi bl.a. stabler av grovt, tilhogde steiner kjent som «Hitlersteiner». Under andre verdenskrig var granitten rundt Oslofjorden, bl.a. i Iddefjorden, tiltenkt som byggesteiner til Hitlers nye hovedstad, Germania, noe som kjent aldri ble realisert. Steinene er i dag historiske minner fra denne «bestillingen». 


Bildet er tatt der veien før nedstigningen til Monolittbruddet svinger skarpt til høyre. Til venstre på bildet lå adm. bygninger tilhørende steinselskapet N.S Beer &Co. I skogholtet nedenfor kan en finne rester av en smie hvor steinhoggerne kunne få oppdatert sine hoggerverktøy.
Steinhoggerselskapet ble stiftet av Nicolai Sivert Beer i Christiania i 1879. Steindriften ble etablert i Torsnes ved Fredrikstad samme år. Eksport av granittprodukter var for-målet. 1910-1914 var toppårene for produksjonen og eksporten. I toppåret 1913 var to tusen mann ansatt i N.S Beer & Co i Norge og Sverige. I 1989 ble det personlig ansvarlige selskapet, N. S. Beer & Co til Beer Sten AS. Anders Beer er fjerde generasjon i selskapet. Kilde: Beer Sten AS


I bakgrunnen skimtes en ny brygge som bl.a. veteranbåten Tista kan legge til med  besøkene til Monolittbruddet. Også en egen brygge for småbåter vil i løpet av kort tid være på plass.


Framme ved Monolittbruddet orienterte Arne Omholt om Idd og Enningdalens Historielags omfattende Monolittbruddprosjekt. Han fortalte bl.a. om byggingen av trekonstruksjonen som i størrelse er identisk med granittsteinen som ble fraktet til Vigelandsanlegget i Oslo. Bygningen fungerer også som galleri hvor besøkende kan sette seg inn i prosessen rundt Monolittmonumentet gjennom et omfattende bilde-materiale med forklarende tekst. Galleriet er åpent 24. timer i døgnet.
Gjennom Halden kommune har Idd og Enningdalen Historielag fått godkjent Monolittbruddet som sted avmerket på norgeskartet.
Omholt kunne fortelle at prosjektet så langt har kostet i overkant av 1 mill.kr. å gjennomføre. Uten tilskuddene fra Sparebankstiftelsen DNB, Sparebank1-stiftelsen og Berg Sparebank hadde ikke dette vært mulig. Historielaget er meget takknemlig for bidragene. Han berømmet også grunneieren Glenn Bergstrøm for all utvist velvilje og innsats.
Sist men ikke minst viste han til den store dugnadsinnsatsen, rundt 3000 timer så langt, utført av historielagets medlemmer og etterkommende av tidligere steinhoggere.


 


Tre siste

Slektsgranskerne i gang igjen
Etter ett langt korona-opphold møtes slektsgranskerne igjen.
Les mer (06.09.2021)

Sommer- og høstprogram
Etter en vinter og vår preget av korona drar historielaget forsiktig i gang med noen aktiviteter i sommer og til høsten. Sensommerstevnet er dessverre avlyst, men vi håper å få til et høstmarked litt senere på høsten.
Les mer (09.06.2021)

   

Bli medlem!

Medlemskap i historielaget koster kun 200 kr. pr. år. (300 kr. for par). Du støtter opp om laget og får innflytelse på dets virksomhet.

Innmeldingsskjema finner du her.

Grasrotandel

Spiller du Lotto eller andre spill fra Norsk Tipping? Har du spillerkort? Da må du huske å benytte deg av Grasrotandelen!

Les mer

Tipset!

Fotogruppa digitaliser bilder fra Idd og omegn. Vi oppfordre alle til å finne frem album og bilder, gjerne med historien bak bildet, og sende til oss på . Ta gjerne kontakt med fotogruppa, så hjelper vi med digitalisering.

Idd herred

"Intet Præstegjeld i hele Norge, og neppe i noget andet Rige, har en saadan besynderlig og hæderlig Beliggenhed som just dette, thi næsten rundt om, eller i det mindste paa dets fleeste Sider, indesluttes det af Kongeriget Sverige"
Fra topograf og kaptein E. Hoffs beskrivelse av Idd i 1792.

Facebook!

Idd og Enningdalen Historielag, Postboks 11, 1761 Halden
Copyright © Idd og Enningdalen Historielag - 2009-2021
Leder: Svein Norheim, | Nettredaktør: Anders Samuelsen,