Årsregnskapet for 2017

Av: John Solberg, Publisert: 07.02.2018

Årsregnskapet for 2017

Idd og Enningdalen historielag. I 2017 gjennomførte historielaget prosjektet ”Monolittbruddet”. Hovedideen var å bygge en trekasse like stor som den granittblokka som ble tatt ut der på 1920-tallet. Arbeidet ble imidlertid ganske omfattende med planlegging, rydding, utbedre tilførselsveier, bygge brygge, tilknytning til strømnettet, skilting, utbedre parkeringsplassen og innrede kassa med illustrasjoner om Monolitten og informasjon om steinhoggervirksomheten ved Iddefjorden. Til dette prosjektet fikk vi kr 900.000. (Sparebankstiftelsen i Halden, kr 200.000, Sparebankstiftelsen DNB, kr 500.000 og fra Berg Sparebank, kr 200.000). Fram til 31.12.17 har vi brukt kr 800.000 av disse midlene. Det er kr 100.000 igjen til å sluttføre prosjektet. For å få gjennomført prosjektet slik vi ønsker, trengs det mer støtte. Det vil vi søke om i 2018. Selve driftsregnskapet til historielaget er i tråd med foregående år og viser at vi med nåværende drift og aktivitet i laget kan bruke kr 100-150.000 til oppgradering og vedlikehold av bygningene på vår eiendom. Laget har over kr 700.000 i bankinnskudd. Kr 100.000 tilhører monolittprosjektet. For en god likviditet og økonomisk handlefrihet bør laget ha en et bankinnskudd på minst kr 250.000.

Det er en inntektspost som har vært stabil i mange år, men som viser et stort avvik. Det er medlemskontingenten. Tidligere har alle medlemmene mottatt en bankgiroblankett i posten. I 2017 ble det sendt e-post til alle medlemmene med nettadresse, de resterende fikk brev i posten med kontingentkrav. Det viste seg snart at innbetalingen var tregere og selv etter 2 purringer, er det ca 125 medlemmer som ikke har betalt årskontingenten. Det gir en redusert medlemskontingent på omkring kr 25.000, men i tillegg gir det mange timers ekstraarbeid for styremedlemmene med gjentatte kontroller av innbetalingene. Vi håper derfor at alle medlemmene betaler årskontingenten ved forfall i 2018.


Hva skjer?

Tre siste

Ida 2018 har kommet
Historielagets årbok - Ida 2018 - har kommet fra trykkeriet. Vi kan friste med masse spennende lesestoff. Boka kan bestilles direkte fra historielaget eller kjøpes fra lokale bokhandlere og butikker. Prisen er 250 kr.
Les mer (11.11.2018)

Ida 2018 lansert på Gamle Prestebakke
Forfattere og bidragsytere til årets utgave av Ida – kulturbygd i grenseland var samlet på Gamle Prestebakke for å markere boklanseringen, den 18. i rekken.
Les mer (10.11.2018)

Historielagsmøtet på Orød Lystgård
Fra historielagsmøtet på Orød Lystgård torsdag 11. oktober kl. 1900
Les mer (12.10.2018)

   

Bli medlem!

Medlemskap i historielaget koster kun 200 kr. pr. år. (300 kr. for par). Du støtter opp om laget og får innflytelse på dets virksomhet.

Innmeldingsskjema finner du her.

Grasrotandel

Spiller du Lotto eller andre spill fra Norsk Tipping? Har du spillerkort? Da må du huske å benytte deg av Grasrotandelen!

Les mer

Tipset!

Fotogruppa digitaliser bilder fra Idd og omegn. Vi oppfordre alle til å finne frem album og bilder, gjerne med historien bak bildet, og sende til oss på . Ta gjerne kontakt med fotogruppa, så hjelper vi med digitalisering.

Idd herred

"Intet Præstegjeld i hele Norge, og neppe i noget andet Rige, har en saadan besynderlig og hæderlig Beliggenhed som just dette, thi næsten rundt om, eller i det mindste paa dets fleeste Sider, indesluttes det af Kongeriget Sverige"
Fra topograf og kaptein E. Hoffs beskrivelse av Idd i 1792.

Facebook!

Idd og Enningdalen Historielag, Postboks 11, 1761 Halden
Copyright © Idd og Enningdalen Historielag - 2009-2018
Leder: Kari Stumberg Omholt, | Nettredaktør: Anders Samuelsen,