Årsrapport - kurs i 2016

Av: John Ljøner Andersen, Publisert: 03.02.2017

Geologi og landformutvikling, samt et internt datakurs for seniormedlemmer

Geologi og landformutvikling – et kurs støttet økonomisk av Studieforbundet Kultur og tradisjon

I perioden februar til juni i 2016 ble kurset Geologi og landformutvikling gjennomført for 4. gang. Kurset skulle også dette året gi grunnlag for forståelse av utformingen av kulturlandskapet i Østfold med vekt på Haldenområdet med eksempler fra Idd og Enningdalen. I tillegg kom flere eksempler fra Berg langs Raet. Også dette året ble kurset gjennomført med førstelektor Steinar Wennevold som kurslærer.

Kurset som var fulltegnet med 15 deltakere, omfattet 18 klokketimer og besto av to forelesninger holdt på Høgskolen i Østfold, Remmen samt tre ekskursjoner i Halden området. Kursavgiften på 350 kr dekket innkjøp av topografisk kartblad frå Halden-området og Kvartærgeologisk kart, Halden, noe deltakerne fikk beholde etter fullført kurs. Kursdeltakerne fikk også utlevert artikkelen Landformene i Østfold (2002) av Tormod Klemsdal samt en del annet kursmateriell . Studieleder sto ansvarlig for den praktiske gjennomføringen av kurset.

Et internt datakurs for seniormedlemmer i Idd og Enningdalen sammen med elever ved Prestebakke skole

Et datakurs for seniormedlemmer i Idd og Enningdalen historielag i samarbeid med Prestebakke skole ble gjennomført oktober 2016 etter initiativ og i regi av Kari Stumberg Omholt, Idd og Enningdalen historielag.

En gruppe seniormedlemmer i historielaget deltok på kurset med temaet «bruk av internett». Historielaget legger ut mye informasjon på sine nettsider, men siden en del av medlemmene ikke føler seg trygge på bruk av data, er det mange som ikke får tilgang på det historielaget formilder gjennom sine nettsider.

Styret i Idd og Enningdalen Historielag bestemte derfor at det kunne være forsøket verdt å invitere til et internettkurs. Vi henvendte oss derfor til Prestebakke skole og ble møtt med stor velvilje og kompetanse. Skolen stilte både datamaskiner og undervisningslokale til disposisjon. Lærer Kristin Synnøve Jensen ved skolen lot sin femteklasse hjelpe til, som et hyggelig innslag i kurset, da kursdeltagerne skulle lære å bruke e-post. Da var det gunstig å ha noen å sende epost til. Elevene fikk prøve seg som lærere og forklarte nøye og tålmodig for konsentrerte kandidater hvordan dette skulle gjøres. Ingen generasjonskløft her.


Tre siste

Kulturvandringer sommeren 2020
Også denne sommeren inviterer lag og foreninger i Halden, deriblant Idd og Enningdalen Historielag, til kulTURvandringer torsdagskvelder kl. 18.00. Her blir vi kjent med lystgårder, industrihistorie, diktere, kirkesteder og mye mer. Vandringene er gratis og åpne for alle.
Les mer (08.07.2020)

Sommer- og høstprogram
Etter en vår preget av korona åpner også historielaget forsiktig opp med flere vandringer i sommer og til høsten. Sensommerstevnet og Julegildet er dessverre avlyst
Les mer (29.06.2020)

Kronerulling for nabotomta til Annestua
Årsmøte vedtok å fullføre kjøpet av nabotomta til Annestua. P.g.a. bortfall av inntekter ber vi nå medlemmer og andre støttespillere om å bli med på et spleiselag for kjøpet av tomta.
Les mer (25.06.2020)

   

Bli medlem!

Medlemskap i historielaget koster kun 200 kr. pr. år. (300 kr. for par). Du støtter opp om laget og får innflytelse på dets virksomhet.

Innmeldingsskjema finner du her.

Grasrotandel

Spiller du Lotto eller andre spill fra Norsk Tipping? Har du spillerkort? Da må du huske å benytte deg av Grasrotandelen!

Les mer

Tipset!

Fotogruppa digitaliser bilder fra Idd og omegn. Vi oppfordre alle til å finne frem album og bilder, gjerne med historien bak bildet, og sende til oss på . Ta gjerne kontakt med fotogruppa, så hjelper vi med digitalisering.

Idd herred

"Intet Præstegjeld i hele Norge, og neppe i noget andet Rige, har en saadan besynderlig og hæderlig Beliggenhed som just dette, thi næsten rundt om, eller i det mindste paa dets fleeste Sider, indesluttes det af Kongeriget Sverige"
Fra topograf og kaptein E. Hoffs beskrivelse av Idd i 1792.

Facebook!

Idd og Enningdalen Historielag, Postboks 11, 1761 Halden
Copyright © Idd og Enningdalen Historielag - 2009-2020
Leder: Svein Norheim, | Nettredaktør: Anders Samuelsen,