Årsberetning for 2015

Av: Ingegerd Bøe Jensen, Publisert: 07.02.2016

IDD OG ENNINGDALEN HISTORIELAG - ÅRSBERETNING FOR 2015

Styret i Idd og Enningdalen Historielag har i 2015 bestått av:

Eivind Løvås – Leder
Arild Svendsen - nestleder

Ingegerd Bøe Jensen - sekretær
John Solberg - kasserer

John Ljøner Andersen - styremedlem og studieleder
Steinar Løberg - styremedlem og leder for Huskomiteen
Inger Lise Signebøen - styremedlem og leder for Arrangements-komiteen
Ulf Larsen – Varamedlem 1
Anne Sætre – Varamedlem 2

Kåre Gribsrød – Varamedlem 3

Styret har hatt 13 styremøter i perioden fra januar 2015 til Årsmøte 2016. Siste styremøte før årsmøtet er enda ikke avholdt når denne rapporten skrives.

Årsmøtet 2015 ble avholdt 26. februar - på Gamle Prestebakke.

Alle vara til styret har fått innkalling og har hatt anledning til å delta på styremøtene – uten stemmerett.

Laget er med i Østfold Historielag og har vært representert ved årsmøte og tillitsmannsmøte. Jens Bakke er med i Wiwar-redaksjonen, og IEH er med i Landslaget for Lokalhistorie, Foreningen Økomuseum Grenseland og Foreningen Elgåfossen Naturpark. Laget er registrert i Frivilligregisteret og har ca. 75 støttespillere gjennom ”Grasrotandelen” i Norsk Tipping.

R.Løberg og R. A. Engebretsen registrerer fortsatt alle gaver og løse gjenstander på Gamle Prestebakke. Laget produserte for første gang siden 2006 Historisk kalender 2015, og en ny er laget for 2016. Fotogruppa har hatt ansvaret. «Ida» 2014 fikk bokpris av Østfold Historielag. Ny brosjyre om IEH og Gamle Prestebakke er utarbeidet og kan distribueres gratis til alle som er interessert.

Oversikten over årets arrangementer viser at det er stor aktivitet i Laget. Komiteene skriver egne årsrapporter som følger årsmøteinnkallingen – inkl. kurs og økonomi.

Årets aktiviteter, foredrag, vandringer m.m.

 • 29. Januar - Åpent møte på Risum ungdomsskole. Tema: «Tilbakeblikk – norsk landskap i endring» v. Oscar Punchmann
 • 26. Februar - Årsmøte på Gamle Prestebakke.
 • 12. Mars - Tex Strandberg viser gamle filmer om ålefiske i Enningdalselva, torvindustrienpå Aspedammen og fra byggingen av bybrua som ble åpnet år 2000.
 • 26. Mars - Baking av brød i stenovn på Gamle Prestebakke.
 • 16. April - Medlemsmøte på Gamle Prestebakke. Bjørn Andersen kåserer og viser bilder fra Haldens 300-årsjubileum i 1965.
 • 26. April - Vårtur på Fagerholt for å se/høre om stenhogger virksomheten og andre kulturminner.
 • 21. Mai - Kveldstur for å høre fuglesang på Berby.
 • 23. Juni - St. Hans-fest på Gamle Prestebakke, musikk ved Trekkspill kameratene. Mange støttet opp om arrangementet.
 • 6. August - Lystgårdstur / kulturvandring med utgangspunkt fra Risum ungdomskole.
 • 29. og 30. August - Sensommerstevne på Gamle Prestebakke. Årets tema: Kulturminner i nabolaget. Stevnet er fortsatt årets største begivenhet i IEH.
 • 26. September - Pilegrimsvandring fra Berg og Idd kirker med felles mål Immanuels kirken – samarbeidsprosjekt mellom kirkene og historielagene i Halden.
 • 4. Oktober - Høsttur på Ør med besøk Ør Glassverk, Bergstien, Torgalsbøen og Ør Gård.
 • 17. Oktober - Historisk seminar i Halden Teater med tema «Byen under festningen» i anledning Halden 350 år.
 • 22. Oktober - Medlemsmøte /informasjonsmøte med avd.dir. Gaute Jacobsen fra Østfold- Museene: Innhold og organisering av museene.
 • 14. November - Årboklansering med tradisjonelt ertesuppelag på Gamle Prestebakke.
 • 19.november - Bokkveld med ToreH. Wiik fra Moss som har skrevet bok om Riksveg 1.I tillegg presenterteTom Thowsen sin historiske spenningsroman «Den hvite dame».
 • 4. Desember - Førjulsgilde på Gamle Prestebakke.

Medlemmer

Ved årsskiftet hadde Idd og Enningdalen Historielag 627 medlemmer.

Se også de enkelte komiteenes årsberetninger

Idd, 27.01.16

Ingegerd Bøe Jensen
Sekretær


Tre siste

Hvordan blir det med museum i Fayegården?
Onsdag 10. oktober, inviterer Historielaget Haldens Minder til åpent dialogmøte om flyttingen og samlingen av Halden Historiske samlinger til Fayegården. Det er da naturlig at vi samles i Fayegården. Møtet begynner kl. 18:30
Les mer (04.10.2018)

Baking av flatbrød og lefser
Fra våre venner i Berg, Rokke og Asak Historielag har vi fått invitasjon til bakekurs
Les mer (13.09.2018)

Tusen takk!
Historielagets leder takker alle involverte i helgens sensommerstevne.
Les mer (03.09.2018)

   

Bli medlem!

Medlemskap i historielaget koster kun 200 kr. pr. år. (300 kr. for par). Du støtter opp om laget og får innflytelse på dets virksomhet.

Innmeldingsskjema finner du her.

Grasrotandel

Spiller du Lotto eller andre spill fra Norsk Tipping? Har du spillerkort? Da må du huske å benytte deg av Grasrotandelen!

Les mer

Tipset!

Rydd i skuffer og skap, på loft og i kjeller! Nå samler vi lopper til vårt sensommerstevne 1. og 2. september. Skrot for noen er gull for andre!
Send en post til for å avtale levering eller henting.

Idd herred

"Intet Præstegjeld i hele Norge, og neppe i noget andet Rige, har en saadan besynderlig og hæderlig Beliggenhed som just dette, thi næsten rundt om, eller i det mindste paa dets fleeste Sider, indesluttes det af Kongeriget Sverige"
Fra topograf og kaptein E. Hoffs beskrivelse av Idd i 1792.

Facebook!

Idd og Enningdalen Historielag, Postboks 11, 1761 Halden
Copyright © Idd og Enningdalen Historielag - 2009-2018
Leder: Kari Stumberg Omholt, | Nettredaktør: Anders Samuelsen,