Årsrapport fra Stevnekomiteen 2015

Av: Eivind Løvås , Publisert: 07.02.2016

Sensommerstevne ble avviklet i helgen 29. og 30. august.

Årets tema var kulturminner i nabolaget. Temaet ble presentert i åpningstalen begge dager. I tillegg hadde Kulturminnekomiteen laget presentasjoner hvor temaet ble satt i fokus.

Organisering

Vi valgte å organisere oss litt annerledes dette året enn tidligere. Vi valgte en helt flat organisasjon med oppdeling i forskjellige ansvarsområder, som vist nedenfor. Stevnekomiteeen besto av de som hadde ansvar for de forskjellige områdene. Stevneleder var Eivind Løvås.

Salg av mat og drikke: Inger Lise Sigenbøen
Tunet: Kåre Gribsrød
Gamle håndverk: John Solberg
Loppemarked: Anders Samuelsen
Parkering/skilting/bannere: Jarle Heed
Annestua: Ragnhild Løberg
Baking i stenovnene: Bakerlauget
Underholdning: Eivind Løvås
Jernbanestasjonen: Tore Collet-Moen
Fotoutstilling: Ulf Vidar Larsen
Stabburet: Rolf Arild Engebretsen
Stenhoggersamling: Ulf Vidar Larsen
Smie og hoggeskur: Steinar Løberg
Snekring av fuglekasser: Nils Nilsen
Salg av bøker og lodd: John Ljøner Andersen
Annonsering og PR: Eivind Løvås
Varsel til politi og kommune: Eivind Løvå
T
elt: Kjell Eriksen
Bord, stoler, strøm – tunet: Steinar Løberg
Sikkerhet: Arild Svendsen
Slektsforskning: Åshild Jensen

Gjennomføring

Vi fulgte det samme mønsteret som tidligere år. Marked på tunet. Underholdning, denne gangen med «Pytt i panne» og «Never too late». Salg av mat og drikke med 40 medarbeidere engasjert. Loppemarked. Utstillinger i hovedhuset, i Annestua, på stabburet og på jernbanestasjonen. Baking i begge stenovnene og åpent hus med filmfremvisning i stenhoggersamlingen. Snekring av fuglekasser for barn og tilbud om bistand til slektsforskning. Butikken var åpen begge dager, i tillegg til at vi solgte bøker og lodd.

Oppsummering

Sensommerstevnet er et årlig stort løft. På den annen side har vi nå hatt det i så mange år at vi vet hvordan vi skal gjøre det. Med årets organisering har det kanskje blitt ennå noe enklere å få til, og uten at vi driver «rovdrift» på alt for mange medlemmer.  Stevnet er viktig for lagets omdømme og eksponering. I tillegg har det nok blitt en viktig sosial møteplass for mange. Sensommerstevnet er i tillegg en viktig inntektskilde for historielaget.

Eivind Løvås – Stevneleder


Tre siste

Svein Syversen forteller om «Fjella»
Torsdag 23. november kl. 19.00 kommer Svein Syversen til Gamle Prestebakke for å presentere sin nye bok om «Fjella». Her tar han for seg Ankerfjella, Ertemarka, Prestebakkefjella, Ør, Kornsjø og Boksjøene. Velkommen du også!
Les mer (18.11.2017)

Ida 2017 har kommet
Historielagets årbok - Ida 2017 - har kommet fra trykkeriet. Vi kan friste med masse spennende lesestoff. Boka kan bestilles direkte fra historielaget eller kjøpes fra lokale bokhandlere og butikker. Prisen er 250 kr.
Les mer (12.11.2017)

Lysseting av Glende bru
Idd og Enningdalen historielag og Statens vegvesen arrangerte torsdag 26. oktober kl. 19.00 en markering av at Glende bru hadde fått et vakkert flomlys.
Les mer (27.10.2017)

   

Bli medlem!

Medlemskap i historielaget koster kun 200 kr. pr. år. (300 kr. for par). Du støtter opp om laget og får innflytelse på dets virksomhet.

Innmeldingsskjema finner du her.

Grasrotandel

Spiller du Lotto eller andre spill fra Norsk Tipping? Har du spillerkort? Da må du huske å benytte deg av Grasrotandelen!

Les mer

Tipset!

Rydd i skuffer og skap, på loft og i kjeller! Nå samler vi lopper til vårt sensommerstevne 27. og 28. august. Skrot for noen er gull for andre!
Send en post til for å avtale levering eller henting.

Idd herred

"Intet Præstegjeld i hele Norge, og neppe i noget andet Rige, har en saadan besynderlig og hæderlig Beliggenhed som just dette, thi næsten rundt om, eller i det mindste paa dets fleeste Sider, indesluttes det af Kongeriget Sverige"
Fra topograf og kaptein E. Hoffs beskrivelse av Idd i 1792.

Facebook!

Idd og Enningdalen Historielag, Postboks 11, 1761 Halden
Copyright © Idd og Enningdalen Historielag - 2009-2017
Leder: Eivind Løvås, | Nettredaktør: Anders Samuelsen,