Seminar om Norge etter 1814 - frihet og union

Av: Dag Strømsæther og Jens Bakke, Publisert: 24.10.2014

4. november, på dagen 200 år etter at unions-grunnloven ble vedtatt i 1814, inviteres du til Fredrikshalds Teater og en dag fullspekket med historiske foredrag. Den som ønsker, er også velkommen til å avslutte dagen med konsert og festmiddag.

1814 var et begivenhetsrikt år, der det hele kulminerte med unionsinngåelsen den 4. november. Vår gamle erkefiende skulle nå være vår unionspartner. Hvordan påvirket det livet i Norge?

Unionsflagget fra 1815

I samtiden oppfattet folk flest unionen som en ulykke, men var den egentlig det? Hvordan utviklet Norge seg politisk, økonomisk, militært og kulturelt i union med den gamle erkefienden? Hvordan greide Norge seg på egen hånd?

Også mange i Sverige oppfattet unionen som et nederlag. Unionen ble noe annet enn mange ventet, og nordmennene ble oppfattet som strie, utakknemlige og vanskelige. Men unionstiden var kanskje ikke så ille allikevel?

Ingen steder merket en dette så raskt og direkte som i Halden og Østfold. I hvilken grad endret unionen livet for folk flest, og hvordan ble unionen oppfattet?

Dette er noen av de temaene vi vil ta for oss i dette oppfølgingsseminaret om tiden etter 1814. Høyskolen i Østfold i samarbeid med Fredriksten kommandantskap, Halden historiske Samlinger og historielagene inviterer til et dagsseminar i ærverdige Fredrikshalds Teater.

I tilknytning til seminaret vil det bli en konsert med Kongelige Norske Marines Musikkorps, som spiller passende norsk musikk.

På kvelden avholdes en unionsfest i den gamle Haldens klubb, der man i mange år feiret unionsdagen.

Praktiske forhold

Seminarsted: Fredrikshalds Teater, Teatergaten 3,  1776 Halden.
Påmelding til: dag.stromsaether@forsvarsbygg.no
innen 28. oktober 2014.

Bindende påmelding registreres ved innbetaling av deltakeravgift til konto nr 1030.07.28206 (Fredriksten festnings Venner).

 

Deltakeravgift:

Seminaravgift:            Kr 250,- pr pers, inkl enkel lunsj
Konsertbillett:             Kr 100,- pr pers
Unionsmiddag:           Kr 650,- pr pers

Kontaktperson: Dag Strømsæther, Fredriksten festning (901 70 351)

 

Program 4. november 2014:

1000 – 1600

Seminar:

1000 – 1010    Velkommen                                                Oberst D Strømsæther

1010 – 1025    Innledning                                                  Professor Sigmund Kvam

1025 – 1125    Noen historiske hovedtrekk ved den             Førstelelektor H P Hermansen

                      norsk-svenske unionstiden                                     

1130 – 1200    Det svenske styrets vekst og fall i Norge,     Professor Roar Berg

                      1814-1829                                                 

1200 – 1300    Lunsj

1300 – 1345    Svikna förväntningar? Den första                 Professor Lars E Wolke

           unionstiden ur svensk synvinkel                                        

1345 – 1400    Pause

1400 – 1445    Grensefylket Østfold -                                 Historiker Åsmund Svendsen

           sosiale og økonomiske utviklingstrekk i

           unionstiden                                                

1445 - 1515    Carsten Tank – en haldensborger                  Arkivar James Archer

1515 – 1545    Svenskere enn vi liker å tro? Om                  Lokalhistoriker Jens Bakke

           Halden og Sverige på 1800-tallet.           

1545 – 1600    Oppsummering, avslutning

(Med forbehold om endringer)

1800 1900     Konsert med Kongelige Norske Marines Musikkorps, Fredrikshalds Teater     

                      Dirigent: Bjarte Engeset. Musikk av bl. a. Borg, Svendsen, Halvorsen og Sæverud.

2000           Unionsmiddag, Haldens klubb

  (Pent antrekk)

Fredrikshald ca. 1843. Merk det norkse flagget på båten - og "unionsflagget" på fetstningen. Utsnitt fra maleri av Ferdinand Gjøs i Halden historiske Samlinger.

Om foredragsholderne:

Professor Roald Berg, Universitetet i Stavanger (født 1954) er professor i moderne historie og nyere historie ved Universitetet i Stavanger og spesialist på forsvars- og utenrikspolitisk historie. Han har blant annet bidratt til "Norsk utenrikspolitikks historie" (1995), "Norsk forsvarshistorie» (2001) og "Norsk polarhistorie" (2004).

Professor Lars Ericson Wolke, (født 1957) er professor ved Försvarshögskolan i Stockholm og en av Sveriges fremste eksperter på militærhistorie. Han har utgitt en lang rekke bøker om emnet. Han har bl. a. studert felttoget i Norge sommeren 1814 og det norsk-svenske militære samarbeidet under unionstiden. Han er en populær skribent og foredragsholder.

Førstelektor Hans-Petter Hermansen (født  1948), er førstelelektor i historie ved Høgskolen i Østfold. Han ble cand.philol. i 1976 fra Universitetet i Oslo med hovedfag i historie og mellomfag i statsvitenskap og tysk. Han har arbeidet som høgskolelektor i samfunnsfag i Nesna, og siden 1980 i Halden, førstelektor fra 1999.

Professor Sigmund Kvam er professor ved Høgskolen i Østfold, avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag, med doktorgrad i tysk språk.  Han er forkningskoordinator for språk og tilknyttet masterprogrammet «Fremmedspråk i skolen».

Historiker Åsmund Svendsen (født 1967) tok historie hovedfag ved Universitetet i Oslo i 1997 innen forskningsprosjektet «Utviklingen av en norsk nasjonal identitet på 1800-tallet». Han har bl. a. skrevet siste bind i Østfolds historie, «Fylke i grenseland» (2004), og biografien om Halvdan Koht «Veien mot framtiden» (2013). Han er bosatt på Moss, og er tilknyttet prosjektet «Moss 1814».

Arkivar James Archer er tilknyttet Halden historiske Samlinger, og har bl a gått gjennom arkivene etter Carsten Tank.

Jens Bakke er lokalhistoriker fra Idd, mangeårig leder i Idd og Enningdalen historielag og er leder for Halden kommunes komite for 1814-jubileet. Han er en mye benyttet foredragsholder, og har skrevet en lang rekke lokalhistoriske artikler.


Tre siste

Slektsgranskerne i gang igjen
Etter ett langt korona-opphold møtes slektsgranskerne igjen.
Les mer (06.09.2021)

Sommer- og høstprogram
Etter en vinter og vår preget av korona drar historielaget forsiktig i gang med noen aktiviteter i sommer og til høsten. Sensommerstevnet er dessverre avlyst, men vi håper å få til et høstmarked litt senere på høsten.
Les mer (09.06.2021)

   

Bli medlem!

Medlemskap i historielaget koster kun 200 kr. pr. år. (300 kr. for par). Du støtter opp om laget og får innflytelse på dets virksomhet.

Innmeldingsskjema finner du her.

Grasrotandel

Spiller du Lotto eller andre spill fra Norsk Tipping? Har du spillerkort? Da må du huske å benytte deg av Grasrotandelen!

Les mer

Tipset!

Fotogruppa digitaliser bilder fra Idd og omegn. Vi oppfordre alle til å finne frem album og bilder, gjerne med historien bak bildet, og sende til oss på . Ta gjerne kontakt med fotogruppa, så hjelper vi med digitalisering.

Idd herred

"Intet Præstegjeld i hele Norge, og neppe i noget andet Rige, har en saadan besynderlig og hæderlig Beliggenhed som just dette, thi næsten rundt om, eller i det mindste paa dets fleeste Sider, indesluttes det af Kongeriget Sverige"
Fra topograf og kaptein E. Hoffs beskrivelse av Idd i 1792.

Facebook!

Idd og Enningdalen Historielag, Postboks 11, 1761 Halden
Copyright © Idd og Enningdalen Historielag - 2009-2021
Leder: Svein Norheim, | Nettredaktør: Anders Samuelsen,