Salutt på Skriverøya

Av: Jens Bakke, Publisert: 09.08.2013

Kruttrøyken blandet seg med yr og tåke på Skriverøya i går kveld. Sommerens siste kulTURvandring samlet 60, og historielagtet sto for arrangementet med god hjelp av Fredriksten Artillerie Compagnie.


60 vandrere var med til Skansen på Skriveøya, der Torbjørn Østby informerte om krigen i 1718. Foto: Ulf Vidar Larsen

Sjøkrigen i Iddefjorden

Målet for vandringen var den vesle festningen på toppen av halvøya midt i fjorden. Skansen er et minne fra sjøkrigen i Iddefjorden i 1718. Den gang var Svinesund stengt med en pongtongbru, noe som ikke hindret norske og svenske styrker i å dra skuter over land inn til fjorden. På norsk side ble det trukket skuter fra Røsneskilen til Knivsø, mens svenskene trakk fartøyene helt fra Strömstad til Hällesmörk like overfor Skriverøya. Det var store fartøyer som ble slept over land – det største veide nærmere 40 tonn og var nesten 20 meter langt.

Det var bl.a. disse skutene som skansen på Skriverøya skulle bekjempe. I juli og august 1718 ble store kanoner fra Fredriksten fraktet til batteriene på Skriverøya, og kanonkuler ble skutt over fjorden mot svenskene. Men ikke før var batteriene tatt i bruk, så bestemte generalene at man skulle trekke seg tilbake til Fredriksten, og skansen ble liggende igjen som et fortidsminne.

 
Soldater fra Fredriksten Artillerie Compagnie sto for salutten og fyrte av en salve med flintlåsmusketter. Foto: John Solberg

Gjenåpning av redutten

Skansen på Skriverøya er i løpet av det siste året blitt ryddet for skog og kratt, og er nå godt synlig i terrenget. Den er bygd opp av jordvoller med en vollgrav utenfor, og danner et lukket anlegg – en såkalt ”redutt”.

Historielagets leder, Ulf Vidar Larsen, informerte om ryddeprosjektet og takket alle som hadde bidratt. Torbjørn Østby fortalte om skansens historie og fikk æren av å avduke den nye minnestøtta med informasjon om det spesielle fortidsminnet. Deretter ble skuddfeltet tatt over av Artillerie Compagniets soldater, som etter 300 år igjen kunne fyrte løs med kanon og musketter fra det gamle forsvarsverket.


Torbjørn Østby fortalte om krigen i 1718 og avduket et minnesmerke med informasjon om skansen. Foto: Ingegerd Bøe Jensen

Stenindustri, flyktninger og AT-leir.

Vandrerne fikk med seg mer enn soldater fra Karl XIIs tid. På vei til Skriverøya ble de lost av John Solberg, som fortalte om Arbeidstjenestens leir på Ystehede under andre verdenskrig og flyktningleiren som var her etter krigen. Odd Finholt tok i mot ved foten av øya, og han kunne fortelle om stenindustrien som hadde preget landskapet gjennom 150 år. Fortsatt setter granittindustrien spor i terrenget: På Skriverøya tar firmaet Jogra ut store blokker til granittmonumenter.


Artillerist Hroar Gimming hadde brakt med egenprodusert kanon til salutten på Skriverøya. Foto: Ulf Vidar Larsen

Hele artikkelen finner du i dagens HA, men kan også leses som PDF her. (Gjenngitt med tillatelse fra Halden Arvbeiderblad)

På idd.no finner du mer om redutten på Skriverøya.


Tre siste

Slektsgranskerne i gang igjen
Etter ett langt korona-opphold møtes slektsgranskerne igjen.
Les mer (06.09.2021)

Sommer- og høstprogram
Etter en vinter og vår preget av korona drar historielaget forsiktig i gang med noen aktiviteter i sommer og til høsten. Sensommerstevnet er dessverre avlyst, men vi håper å få til et høstmarked litt senere på høsten.
Les mer (09.06.2021)

   

Bli medlem!

Medlemskap i historielaget koster kun 200 kr. pr. år. (300 kr. for par). Du støtter opp om laget og får innflytelse på dets virksomhet.

Innmeldingsskjema finner du her.

Grasrotandel

Spiller du Lotto eller andre spill fra Norsk Tipping? Har du spillerkort? Da må du huske å benytte deg av Grasrotandelen!

Les mer

Tipset!

Fotogruppa digitaliser bilder fra Idd og omegn. Vi oppfordre alle til å finne frem album og bilder, gjerne med historien bak bildet, og sende til oss på . Ta gjerne kontakt med fotogruppa, så hjelper vi med digitalisering.

Idd herred

"Intet Præstegjeld i hele Norge, og neppe i noget andet Rige, har en saadan besynderlig og hæderlig Beliggenhed som just dette, thi næsten rundt om, eller i det mindste paa dets fleeste Sider, indesluttes det af Kongeriget Sverige"
Fra topograf og kaptein E. Hoffs beskrivelse av Idd i 1792.

Facebook!

Idd og Enningdalen Historielag, Postboks 11, 1761 Halden
Copyright © Idd og Enningdalen Historielag - 2009-2021
Leder: Svein Norheim, | Nettredaktør: Anders Samuelsen,