Huskomiteens årsrapport for 2012

Av: Steinar Løberg, Publisert: 01.02.2013

Medlemmer i HK 2012 har vært: Jon Hordnes, Kai Hov, Hilde Gløckner, Arild Svendsen, Gerd Kvaale, Hans Kristian Mjølnerød, Ragnhild Løberg, Jon Jørstad, Anne Kristin Sætre Jensen, Kjell Eriksen, Ole Jacob Stensvik, Steinar Løberg (leder).

Arbeidssesongen startet 24. april med klargjøring av hus og eiendom for våren og sommeren, og den ble avsluttet lørdag 10.nov. med en vinterforberedende dugnad kombinert med omvisning på Stasjonen.

I perioden 14/8 til 13/9 gikk mye arbeid med til å klargjøre bygninger og uteområde til sensommerstevnet – samtidig som årets store prosjekt: Restaureringen av Annestua krevde enda mer dugnadsinnsats.

Prosjekt Annestua: Å restaurere dette 1700 talls huset for der å innrede et bygdemuseum med hovedvekt på kvinnesysler ble av Sparebakstiftelsen DnB Nor tildelt kr. 500 000. Ved utgangen av året var dette realisert så nær som å innrede 2. etasje. Tømrerarbeidet ble utført av byggmester Jon Stumberg, som også fungerte som frivillig koordinator.

Innvendige arbeider: Rekonstruert opprinnelig trapp til 2.etasje. Belisting i alle rom. Åpnet til butikken og satte inn 1800 talls dør fra Kongsberg museum. Laget kjøkkenskap med dør fra Gløersengården i Halden som skjuler brannslukkingsutstyr. Oppmurt og pusset brannmur og satt inn to antikke vedovner og anskaffet to gamle vedovner til 2.etasje. Lagt inn vann og etablert elektrisk anlegg. Møblert og utstyrt med antikke bruksgjenstander.

Utvendige arbeider: Eternittak fjernet av Iddske Compagnie. Lagt nytt undertak og lekter. Gammel teglsten hentet, sortert og lagt på. Murt to piper tegnet av Arild Svendsen. Sinktakrenner og pipebeslag montert.

Samtlige medlemmer i Huskomiteen har i 2012 gjort en formidabel dugnadsinnsats!

Annet: Grave- og rørleggerarbeid inkludert boring under riksvei for å knytte Hovedbygningen til kommunalt nett. Inntaket til Annestua ble finansiert av Stiftelsen UNI med kr. 50 000.       

Gaver: Fra Borger Thoreby har vi også i år mottatt vakre møbler, lysekrone og antikke pyntegjenstander; fra Håvard Thoreby:antikke bøker, fra Bjørn Høvik, Tex Strandberg og Marit Lundestad: antikke skap; fra Kai Hov: gammel butikkvekt. Fra Steinar Nærby: smijernsarbeider; fra Egil Fredheim: flere billass med grus.

Rolf Arild Engebretsen har som før klippet gresset og fyrt i ovnene. Flere historiske møbler er blitt stilsikkert restaurert av John Solberg.        

Huskomiteen har ellers vært en pådriver for å bevare kulturmiljøet rundt Gamle Prestebakke, og har derfor gått sterkt inn for at historielaget skulle sikre seg både Stasjonen og Landhandelen.

(S.L.)


Tre siste

Luther på Gamle Prestebakke
Torsdag 12. oktober kl. 18.00 inviterer historielaget sammen med Enningdalen menighet til markering av at det i oktober er 500 år siden Martin Luther slo opp sine teser i Wittenberg. Dette ble starten på reformasjonen, som fortsatt setter preg på Nord-Europa.
Les mer (08.10.2017)

Åpne kvelder hos slektsforskerne
Slektsforskerne i historielaget starter opp høstsesongen 2017 og inviterer til åpent loft annenhver tirsdag utover høsten.
Les mer (04.09.2017)

Glimt fra Sensommerstevnet
Med tradisjonsrik salutt ble årets sensommerstevne på Gamle Prestebakke åpnet lørdag klokken 12.
Les mer (28.08.2017)

   

Bli medlem!

Medlemskap i historielaget koster kun 200 kr. pr. år. (300 kr. for par). Du støtter opp om laget og får innflytelse på dets virksomhet.

Innmeldingsskjema finner du her.

Grasrotandel

Spiller du Lotto eller andre spill fra Norsk Tipping? Har du spillerkort? Da må du huske å benytte deg av Grasrotandelen!

Les mer

Tipset!

Rydd i skuffer og skap, på loft og i kjeller! Nå samler vi lopper til vårt sensommerstevne 27. og 28. august. Skrot for noen er gull for andre!
Send en post til for å avtale levering eller henting.

Idd herred

"Intet Præstegjeld i hele Norge, og neppe i noget andet Rige, har en saadan besynderlig og hæderlig Beliggenhed som just dette, thi næsten rundt om, eller i det mindste paa dets fleeste Sider, indesluttes det af Kongeriget Sverige"
Fra topograf og kaptein E. Hoffs beskrivelse av Idd i 1792.

Facebook!

Idd og Enningdalen Historielag, Postboks 11, 1761 Halden
Copyright © Idd og Enningdalen Historielag - 2009-2017
Leder: Eivind Løvås, | Nettredaktør: Anders Samuelsen,