Klokkerstøttene pusses opp

Av: Jens Bakke (tekst). John Ljøner Andersen og Jens Bakke (foto), Publisert: 20.07.2012

Sparebankstiftelsen Halden har gitt historielaget kr 12 000 til restaurering av monumentene over klokker Ole Svendsen Bakke ved Idd kirke og på Kirkebøen.

"Klokkeren på Idd" Ole Svendsen Bakke falt ved Kirkebøen i Enningdalen 8. april 1716. Han var anfører for de lokale bondesoldatene under angrepet mot de svenske styrkene som hadde besatt brua over Ennindalselva. Ole Svendsen ble gravlagt ved Idd kirke.

Historien om den tapre klokkeren ble på 1700-tallet brukt i patriotiske fortellinger. Som eksempel på heltemot ble han og hans skjebne omhandlet i vers og i bøker.

Minnestøtta på Idd er oppført i 1846. Vi vet foreløpig ikke hvem som sto for oppførelsen. Likefult er støtta interessant i seg selv som et av de eldste krigsminnesmerker i Halden - og i Norge. Støtta var til ut på 1900-tallet sentrum for 17. mai-feiringen i Idd.

Støtta på Kirkebøen ble reist av Id Ungdomslag i 1898. Oppførselsen av denne støtta går inn som en del av den nasjonale reisningen i forkant av unionsoppløsningen i 1905. Mer om denne bautaen kan leses i historielagets hefte "Ungdomslag i Idd", se under publikasjoner

Sparebankstiftelsen Halden bevilget 17. juli 2012 kr 12 000 til restaurering av disse to monumentene. Stenservice Østfold skal stå for jobben med å høyttrykkspyle/steame granittstøttene og male opp inskripsjonene.

Hurra for Sparebankstiftelsen Halden!

Bautaen ved Idd kirke

Obelisken ved Idd kirke står nord for kirken. (Merk at kirken ikke har vinduer på nordveggen!) Vi kan anta at den er plassert der tradisjonen tilsa at klokkeren var begravd. Alternativt ble den satt på nordsiden, som var minst attraktiv, og derfor kanskje kunne by på en ledig plett til et krigsmonument. Dette håper vi å finne ut av i løpet av året som kommer!

Bauta Idd kirke 2

Obelisken ved kirken er begrodd med lav og grønske. Grønske er lett å fjerne, men den svarte laven sitter godt. Vi håper imidlertid å fjerne mye av denne, selv om det ikke er et mål at støtta skal se "ny" ut. Den har stått her i 160 år, og det skal fortsatt synes.

Bauta Idd kirke 3

Inskripsjonen skal males opp med svart maling.

Bauta Idd kirke 4

"Opført 1846". Støtta er dermed et av de eldste krigsminnesmerkene i Halden.

Bautaen ved Kirkebøen i Enningdalen er oppsatt der klokkeren skal ha blitt drept. På plassen skal det tidligere ha stått en låve. Bautaen ble reist av ungdomslaget i 1898 og var utgangspunkt for 17. maifeiring i Enningdalen.

Bauta Kirkeboen2

Økomuseum Grenseland satte omkring år 2000 opp en "lesepult" ved bautaen på Kirkebøen.

Bauta Kirkeboen 3

Bautaen ved Kirkebøen står på en liten høyde rett ved siden av riksvei 22, to hundre meter sør for Søndre Enningdalen kirke.


Tre siste

Hvordan blir det med museum i Fayegården?
Onsdag 10. oktober, inviterer Historielaget Haldens Minder til åpent dialogmøte om flyttingen og samlingen av Halden Historiske samlinger til Fayegården. Det er da naturlig at vi samles i Fayegården. Møtet begynner kl. 18:30
Les mer (04.10.2018)

Baking av flatbrød og lefser
Fra våre venner i Berg, Rokke og Asak Historielag har vi fått invitasjon til bakekurs
Les mer (13.09.2018)

Tusen takk!
Historielagets leder takker alle involverte i helgens sensommerstevne.
Les mer (03.09.2018)

   

Bli medlem!

Medlemskap i historielaget koster kun 200 kr. pr. år. (300 kr. for par). Du støtter opp om laget og får innflytelse på dets virksomhet.

Innmeldingsskjema finner du her.

Grasrotandel

Spiller du Lotto eller andre spill fra Norsk Tipping? Har du spillerkort? Da må du huske å benytte deg av Grasrotandelen!

Les mer

Tipset!

Rydd i skuffer og skap, på loft og i kjeller! Nå samler vi lopper til vårt sensommerstevne 1. og 2. september. Skrot for noen er gull for andre!
Send en post til for å avtale levering eller henting.

Idd herred

"Intet Præstegjeld i hele Norge, og neppe i noget andet Rige, har en saadan besynderlig og hæderlig Beliggenhed som just dette, thi næsten rundt om, eller i det mindste paa dets fleeste Sider, indesluttes det af Kongeriget Sverige"
Fra topograf og kaptein E. Hoffs beskrivelse av Idd i 1792.

Facebook!

Idd og Enningdalen Historielag, Postboks 11, 1761 Halden
Copyright © Idd og Enningdalen Historielag - 2009-2018
Leder: Kari Stumberg Omholt, | Nettredaktør: Anders Samuelsen,