Huskomiteens årsrapport for 2005

Av: Steinar Løberg, Publisert: 01.02.2006

Huskomiteens medlemmer har i 2005 vært: Thorstein Holm, Hans Stegerød, Jon Hordnes, Ingebjørg og Holger Samuelsson, Camilla Sivesind, Jarle Heed, Ragnhild og Steinar Løberg.

Fire ordinære møter har vært holdt, og diverse dugnader har blitt utført, bl.a. storrengjøring av huset, hagearbeid og rydding av vognskjul. Særlig sensommerstevnet krevde mye forberedende arbeid. Tre hele dugnadsdager hadde bakergruppa alene.

Thorstein Holm har utført regelmessig plenklipping.

Rolf Arild Engebretsen har fortsatt i sitt fyrmester-embede.

Rehabilitering av Forpakterboligen har også dette år involvert deler av Huskomiteen; bl.a. ble Landhandleriet malt.

I hovedbygningen har dette skjedd på innredningsfronten:
- Som gave fra Anne Mette Flyvholm ble Prinsestua tilført en pen salonggruppe som stilmessig harmonerer med rommet.
- I Gamlekjøkkenet er komfyren blitt restaurert. En gedigen bordplate i heltre ble gitt av Arnfred Antonsen, og R.A. Engebretsen besørget understell. Bordet er en pryd for Gamlekjøkkenet og til nytte for ikke minst Arrangementskomiteen og Bakergruppa.
- Før vinteren la Holger Samuelsson og J. Bakke isolasjon på loftet over Margrethe- og Prinsestua.

De viktigste oppgaver for Gamle Prestebakke og for Huskomiteen i 2005, har vært taket og nytt tilbygg med toaletter. Omlegging av taket er kalkulert til ca. kr 300 000. Både Fylkes-konservatoren og Fortidsminneforeningen har gitt tilsagn om støtte. Når det gjelder tilbygget, ble arkitekt Kjeld Magnussen kontaktet. Han var velvilligheten selv, kom på befaring og utarbeidet en skisse. Magnussen tegnet et tilbygg i fin harmoni med hovedbygningen. Fylkeskonservatoren har kommet med ønske om noen mindre endringer, bl.a. tilpasning til et ”bislag” som synes på et fotografi fra 1896. Den omstendelige prosessen for øvrig (utfylling av diverse skjemaer, nabovarsler, rørleggermelding etc.) er tilbakelagt, og byggetillatelse vil bli gitt straks Halden kommune mottar den reviderte tegningen.

I 2005 har Huskomiteen administrert en rekordstor utleie av Gamle Prestebakke til jubilerende historielagsmedlemmer og ”vennligsinnede foreninger”. En nyttig plakat om ”Utleie av Gamle Prestebakke – regler og opplysninger” er blitt utarbeidet.

Steinar Løberg


Tre siste

Vårvandring på Karl XIIs vei
28. april arrangerer Idd og Enningdalen historielag vårvandring langs en nyryddet Karl XIIs veg.
Les mer (16.04.2019)

Lopper - ja takk!
Lopper søkes! Lopper hentes! Lopper tas i mot med stor takk!
Les mer (08.04.2019)

Filmkveld med Tex Strandberg
Torsdag 28. februar kl. 19.00 inviterer historielaget til filmkveld på Gamle Prestebakke. Tex Strandberg viser filmer av forskjellig årgang: Vidar Parmer som forteller på Rød Herregård, samt en film om hvordan DS «Turisten» kom tilbake til Haldenkanalen. I tillegg har han med et par gamle "overraskelsesfilmer" fra sitt rikholdige filmarkiv.
Les mer (24.02.2019)

   

Bli medlem!

Medlemskap i historielaget koster kun 200 kr. pr. år. (300 kr. for par). Du støtter opp om laget og får innflytelse på dets virksomhet.

Innmeldingsskjema finner du her.

Grasrotandel

Spiller du Lotto eller andre spill fra Norsk Tipping? Har du spillerkort? Da må du huske å benytte deg av Grasrotandelen!

Les mer

Tipset!

Fotogruppa digitaliser bilder fra Idd og omegn. Vi oppfordre alle til å finne frem album og bilder, gjerne med historien bak bildet, og sende til oss på . Ta gjerne kontakt med fotogruppa, så hjelper vi med digitalisering.

Idd herred

"Intet Præstegjeld i hele Norge, og neppe i noget andet Rige, har en saadan besynderlig og hæderlig Beliggenhed som just dette, thi næsten rundt om, eller i det mindste paa dets fleeste Sider, indesluttes det af Kongeriget Sverige"
Fra topograf og kaptein E. Hoffs beskrivelse av Idd i 1792.

Facebook!

Idd og Enningdalen Historielag, Postboks 11, 1761 Halden
Copyright © Idd og Enningdalen Historielag - 2009-2019
Leder: Kari Stumberg Omholt, | Nettredaktør: Anders Samuelsen,