Innhold Ida 2004

Av: Idd og Enningdalen Historielag, Publisert: 01.12.2004

Innholdsregister for historielagets årbok - Ida 2004

Grenseland i krig og fred
Frits Køhn: En unggutts erindringer fra krigens år 1940–45
Aage Johansen: Grensehandelens gullalder på Kornsjø og i Enningdalen
Aage Johansen: Landhandlerier i Idd kommune etter 1945
Arvid Johanson: Margarinkongen på Berg

Mennesker og minner
Brita Løvås: Barndomsminner fra Kornsjø
Erna Moen: Risummyra – barndommens dal
Bjørn Ståhl: Taterbyen på Snarsmon
Barbro Kvaal: Jordskjelvet i 1904

Det organiserte fellesskap
Arvid Johanson: Fra Adolf Dahl til Erik Braadland. Stortingsmenn fra Idd 1918-1969
Jens Bakke: Idd herredsstyre på 1880-tallet
Ellen Grandal: Grendeskolene i Enningdalen
Hans Røed: Skoleforholdene i Tistedalen fra sagbrukstiden til nyere tid
Sigmund Holt: Underofficerskolen paa Fredriksten Fæstning

Arbeidets saga
Oddvar Bjerkeli: Arnold Wiigs armaturfabrikk
Ingar Laurizen: Stenhuggeradelen
Anders Wold: Lars Ende – bygdegeniet fra Enningdalen
Olav Fossdal: Stenhoggeren ved Himmelrikskollen

Storgård og småbruk
Ivar Bjørndal: Store Bjørnstad – en juvel ved Femsjøen
Kjeld Magnussen: Den gamle stua på Løvås
Unni E. B. Nøding: Den gamle lekestuen og postmesterens maleri

Sagn, dikt og historier
Gunnar Vang: Kornsjøvalsen
Astrid Buer Nustad og Petter Hagen: Æljkælven
Sigurd Buer: På elgjakt

I det faglige hjørnet
Mona K. Stang: Helleristninger og bronsealderreligion på Idd
John Solberg og Claes Åkerblom: Truels Johannesen Wiel. En pioner i norsk landbruk
Camilla Sivesind: Slitte sakker og elegante kjoler – men hva hadde de under. Del 1.

Året i laget

De som har skrevet


Hva skjer?

03.03 Slektsgranskerne har møte
17.03 Slektsgranskerne har møte
31.03 Slektsgranskerne har møte
29.08 Sensommerstevne
30.08 Sensommerstevne

Tre siste

Årsberetning for 2019
Årsberetning for 2019
Les mer (17.02.2020)

Bidrag til årsmeldingen for IEH fra Monolittprosjektet
Monolittprosjektet ble i 2019 preget av ønsket om også å bygge et hoggeskur i tilknytning til modellen av Monolitt steinen. Det ble derfor satt i gang en prosjektering av en slik installasjon som grunnlag for byggesøknad til kommunen. Søknad ble sendt i juni og prosjektet fikk positivt svar på denne i november.
Les mer (17.02.2020)

Valgkomiteens innstilling
Valgkomiteen i Idd og Enningdalen Historielag foreslår følgende kandidater til valget 2020
Les mer (17.02.2020)

   

Bli medlem!

Medlemskap i historielaget koster kun 200 kr. pr. år. (300 kr. for par). Du støtter opp om laget og får innflytelse på dets virksomhet.

Innmeldingsskjema finner du her.

Grasrotandel

Spiller du Lotto eller andre spill fra Norsk Tipping? Har du spillerkort? Da må du huske å benytte deg av Grasrotandelen!

Les mer

Tipset!

Fotogruppa digitaliser bilder fra Idd og omegn. Vi oppfordre alle til å finne frem album og bilder, gjerne med historien bak bildet, og sende til oss på . Ta gjerne kontakt med fotogruppa, så hjelper vi med digitalisering.

Idd herred

"Intet Præstegjeld i hele Norge, og neppe i noget andet Rige, har en saadan besynderlig og hæderlig Beliggenhed som just dette, thi næsten rundt om, eller i det mindste paa dets fleeste Sider, indesluttes det af Kongeriget Sverige"
Fra topograf og kaptein E. Hoffs beskrivelse av Idd i 1792.

Facebook!

Idd og Enningdalen Historielag, Postboks 11, 1761 Halden
Copyright © Idd og Enningdalen Historielag - 2009-2020
Leder: Kari Stumberg Omholt, | Nettredaktør: Anders Samuelsen,