Årsberetning 2008

Av: Jarle Heed, Publisert: 01.02.2009

IDD OG ENNINGDALEN HISTORIELAG - ÅRSBERETNING FOR 2008

Styret i Idd og Enningdalen Historielag har i 2008 bestått av:

Jens Bakke, leder
Jarle Heed, sekretær
Hilde Gløckner, nestleder
Erna Karlsen, styremedlem
John Solberg, kasserer

Hans Stegerød, Reidun Nilsen og Astrid Lie har vært vararepresentanter til styret.
Styret har hatt 10 styremøter i 2008.

Laget er med i Østfold Historielag, og har vært representert ved årsmøte og tillitsmannsmøte. Jarle Heed er styremedlem i Østfold Historielag, og Jens Bakke er med i Wiwar-redaksjonen. Laget er med i Landslaget for lokalhistorie, Foreningen Økomuseum Grenseland, Idd Bygdeutvikling og Stiftelsen Saga husmannsplass.

KOMITEER OG UTVALG

Arrangementskomiteen har hatt hovedansvaret for de praktiske forberedelsene til historielagets arrangementer. Komiteen har bestått av Henny-Ann og Kjell Eriksen, Ellen Ricardi, Gerd Rekvin, Anne S. Jensen, Åshild Jensen, Ingebjørg Lindahl, Inger-Lise og Arne Signebøen, Eva og Olav Wold. Med gode hjelpere har de vært vesentlige bidragsytere til mange vellykkede arrangementer i 2008.

Bibliotekskomiteen har bestått av Jens Bakke, Steinar Løberg, Astrid Lie, Jarle Heed, Eivind Nygaard, Bjørg Hagen, Rolf Arild Engebretsen og Unni Nøding. Komiteen har hatt ansvar for driften av biblioteket på Gamle Prestebakke.

Huskomiteen, Slektsgranskergruppen og Gruppen for registrering av gamle skoleplansjer har utarbeidet egne årsberetninger.

ÅRETS AKTIVITETER, FOREDRAG, VANDRINGER M.M.

 • 24. januar. Medlemsmøte i HV-huset på Ystehede. Trond Østby fortalte om Idd HV, Bjørn Nakken om Arbeidstjenesten, og Øyvind Ottersen om Flyktningleiren.
 • 28. februar. Årsmøte på Gamle Prestebakke. Knut Heie og Torfinn Moen fortalte og Jan Lunde viste film om speiderbevegelsen på Idd.
 • 27. mars. Medlemsmøte, Kerstin Ljungqvist fra Dals Rostock fortalte om urter.
 • 4. mai. Vårvandring til svenskegravene ved Gjeddelund i samarbeid med Tistedalen Friluftslag.
 • 8. mai. Lansering av Helge Warbergs bok om slaget ved Prestebakke.
 • 7. og 8. juni. Slaget ved Prestebakke. 200-årsmarkering. Toril Brekke skrev et historisk tablå som ble oppført av Ida Amatørteater, mens Iddske Compagnie og gjestende militærhistoriske foreninger gjenskapte slaget på kirkebakken. Historisk gudstjeneste, sekkepipekonsert, utstilling i kapellet ved Halden historiske Samlinger, Forsvaret deltok, musikk og opptredener på tunet, kunstutstillinger i stuene med Dag Frognes’ akvareller og Elisabeth Doreds malerier.
 • 23. juni. St. Hans-fest på Gamle Prestebakke i samarbeid med Velforeningen.
 • 17. juli. Sommerlig kulturvandring til Skriverøya med Odd Finholt som guide.
 • 10. august. Tur til Bohuslän for styret og komiteene.
 • 12. september. 200-års markering for slaget på Berby. Heftet ”… en förbannad historia. Kampene på Berby og krigen 1808” ble utgitt i samarbeid med Halden historiske Samlinger og Foreningen Økomuseum Grenseland.
 • 28. september. Høstvandring i Krokstrand. Harald Simonsson og Karin Askberger viste rundt og fortalte.
 • 6. november. Medlemsmøte med lansering av boka ”Bustadnavn i Østfold – Idd” ved Margit Harsson og boka om ”Snarsmon” ved Bodil Andersson.
 • 22. november. Lansering av årboka ”Ida 2008” med forfattersamling på Gamle Prestebakke. Salget har gått bra, og opplaget på 1000 eksemplarer er i dag nesten utsolgt.
 • 12. desember. Førjulsgilde med tema finneinnvandring. Ole Jerven kåserte.
 • I 2008 er det arrangert kurs i slektsgransking med Knut Brække m.fl. som lærer, og kurs i gotisk skrift med James R. Archer som lærer.

GAVER OG BIDRAG

Historielaget har mange støttespillere som bidrar med gaver og ikke minst dugnadshjelp, en stor takk rettes til alle som har deltatt på lagets dugnader!

Her er noen av alle bidrag og gaver vi har mottatt i 2008: Nett-adressen idd.no fra Torfinn Aunevik, kart fra Mogens Skovborg, mobile utedoer fra Forsvaret, boken ”Østgaard – En gård øst i grannelaget” fra Kirsti og Carl Martin Garder, tekstiler og bøker fra Dagrun Bråtene, melkeflasker og trekasse fra Marit og Knut Jensen, gammelt husgeråd fra Anne Elisabeth Andersson, bøker fra Gerd Helen Østenstad, den store boksamlingen etter Olav Børke, gjenstander fra Planteskolen fra Skogselskapet i Østfold, såstav og ryggsprøyte fra Sigmund Holt, skatoll samt portretter av kong Oscar II og dronning Sofie fra Borger Thorby. Vi takker for alle gaver historielaget har mottatt i løpet av 2008.

ØKONOMI

Regnskapet for 2008 viser et overskudd på 184.229 kr. Dette resultatet er en følge av ekstraordinære tilskudd og gaver. De største tilskuddene kommer fra Berg Sparebank, som gav historielaget Nærmiljøpris og 50.000 kr, mens Gjensidigefondet støttet oss med 50.000 kr til lys på tunet.

MEDLEMMER

Ved årsskiftet hadde Idd og Enningdalen Historielag 537 medlemmer.

Jarle Heed
sekretær


Tre siste

Slektsgranskerne i gang igjen
Etter ett langt korona-opphold møtes slektsgranskerne igjen.
Les mer (06.09.2021)

Sommer- og høstprogram
Etter en vinter og vår preget av korona drar historielaget forsiktig i gang med noen aktiviteter i sommer og til høsten. Sensommerstevnet er dessverre avlyst, men vi håper å få til et høstmarked litt senere på høsten.
Les mer (09.06.2021)

   

Bli medlem!

Medlemskap i historielaget koster kun 200 kr. pr. år. (300 kr. for par). Du støtter opp om laget og får innflytelse på dets virksomhet.

Innmeldingsskjema finner du her.

Grasrotandel

Spiller du Lotto eller andre spill fra Norsk Tipping? Har du spillerkort? Da må du huske å benytte deg av Grasrotandelen!

Les mer

Tipset!

Fotogruppa digitaliser bilder fra Idd og omegn. Vi oppfordre alle til å finne frem album og bilder, gjerne med historien bak bildet, og sende til oss på . Ta gjerne kontakt med fotogruppa, så hjelper vi med digitalisering.

Idd herred

"Intet Præstegjeld i hele Norge, og neppe i noget andet Rige, har en saadan besynderlig og hæderlig Beliggenhed som just dette, thi næsten rundt om, eller i det mindste paa dets fleeste Sider, indesluttes det af Kongeriget Sverige"
Fra topograf og kaptein E. Hoffs beskrivelse av Idd i 1792.

Facebook!

Idd og Enningdalen Historielag, Postboks 11, 1761 Halden
Copyright © Idd og Enningdalen Historielag - 2009-2021
Leder: Svein Norheim, | Nettredaktør: Anders Samuelsen,